Vytvoření kandidátní listiny - SDRUŽENÍ HNUTÍ NEZÁVISLÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

Informace o kandidátce
Zmocněnec
Náhradník zmocněnce
Kandidáti
pořadí jméno a příjmení (vč. titulů) pohlaví věk povolání část obce, nečlení-li se obec na části, název obce název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, popř. údaj "bez politické příslušnosti" Označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta (pozor, alespoň jeden kandidát musí mít označení NEZÁVISLÍ a alespoň jeden kandidát musí nést označení nezávislý kandidát)
e-mail
nepovinná položka
1.
2.
3.
Komu poslat podepsanou kandidátku

Zde uveďte, komu máme po podepsání kandidátní listiny dokument odeslat. Může se jednat o zmocněnce, lídra kandidátky, nebo jinou osobu, která dokument předá zmocněnci, aby ho mohl odevzdat v řádném termínu na registrační úřad.


POZOR - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Po datu 13.7.2022 s ohledem na blížící se zákonný termín odevzdání kandidátních listin neumíme zaručit, že potvrzená kandidátní listina bude prostřednictvím České pošty, s.p. doručena včas na vámi určenou adresu. Z toho důvodu již kandidátní listiny poštou nebudeme zasílat a je potřeba si je osobně vyzvednout v Ostravě, nebo se s námi dohodnout jinak. Pro případnou osobní dohodu konkrétního způsobu předání nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 776 271 626.

Formulář vyplnil

Slouží pro případ nutné konzultace s vámi.